FESTIVALI JUHEND

Konkursi tingimused

Konkursile ootame koore ja duette Eestist ja välismaalt. Vanusepiirangut lauljatele pole. Konkurss toimub kahes kategoorias: koorid (sõltumata koori liigist) ja duetid. Konkursi esimene voor ehk demovoor ja teine voor ehk finaal.

Demovoor

Registreerimistähtaeg demovooru on 15. september 2022. Konkursil osalemiseks tuleb selleks kuupäevaks saata täidetud registreerimisankeet ja üks vabal valikul salvestatud pop/jazz žanris laul mp3-failina. Ankeeti saab täita elektrooniliselt konkursi kodulehel www.lauluragin.ee

Finaal

Žürii valib demode põhjal finaali 10 koori ja 20 duetti. Finalistid tehakse teatavaks 20. septembriks konkursi kodulehel. 
25. septembriks ootame finalistidelt elektrooniliselt saadetuna järgmisi andmeid:

  • CV (lühike koori tutvustav jutt)
  • koori foto JPG formaadis 
  • kahe laulu noodid – arvutis tehtud või trükitud noodigraafika, autorid, seadjad, laitmatu vormikirjeldus kõigi ette nähtud osutusmärkidega, akordimärgid jne.

NB! Duettidelt CV-d ja fotot ei nõuta.

Finaalis osalemise tasu koorile on 100 eurot ja duetile 20 eurot ning see tuleb tasuda 25. septembriks 2022 Valga Vallavalitsuse a/a EE491010202000577004 SEB Pank märgusõna “Lauluragin” ja koori nimi või dueti puhul lauljate nimed.

FINALISTID

Programm (kava kooridele)

Kava pikkus max 10 minutit, aja ületamise eest annab žürii miinuspunkte

Ettekanne konkursi finaalis toimub Antti Kammiste saatebändiga
ette tuleb kanda 2 laulu (erinevad karakterid):

1. pop- või jazzteos oma maa autoritelt ja emakeeles
2. pop- või jazzteos maailmamuusikast

NB! Üks kahest teosest võib olla esitatud ka a capella.

Programm (kava duettidele)

Esitatakse üks pop- või jazzteos, keelelisi nõudeid ei esitata

Esituse saateks võib kasutada fonogrammi või klaverit

Duetid taustalauljaid kasutada ei tohi (ei fonogrammis ega lives)

Koore ja duette hindab rahvusvaheline žürii.

Preemiad:     Koorid      Duetid     

I koht              500€        150€

II koht             300€        100€ 

III koht            200€        75€   

Konkursi žüriil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid

Täpne info festivali ajakava ja korralduse (majutus, toitlustus) osas edastatakse finalistidele hiljemalt 25. septembriks.

Festivali korraldaja on Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus.